НАСТАВА

ШКОЛСКА 2023-24. ГОДИНА


ШКОЛСКА 2022-23. ГОДИНА


ШКОЛСКА 2021-22. ГОДИНА


ШКОЛСКА 2020-21. ГОДИНА


РАСПОРЕДИ 2017/2018

 1. Распоред дежурства -смена А
 2. Распоред дежурства -смена Б
 3. Распоред пријема родитеља
 4. Распоред секција
 5. Распоред вежби и практичне наставе
 6. Распоред звоњења
 7. Распоред практичне наставе за куваре и кулинарске техничаре
 8. Школска година
 9. Старешинства
 10. Изборни предмет
 11. Језичке групе
 12. Практична настава са технологијом рада -фризери
 13. Распоред часова одељењског старешине
 14. АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ

РАСПОРЕДИ 2016/2017

 1. Школска година
 2. Старешинства
 3. Распоред писмених задатака
 4. Распоред пријема родитеља
 5. Распоред допунског и додатног рада
 6. Распоред секција 
 7. Распоред звоњења
 8. Распоред дежурстава- смена А
 9. Распоред дежурстава -смена Б
 10. Распоред часова одељењског старешине
 11. Блок настава .б
 12. Изборни премет 
 13. Језичке групе
 14. Распоред вежби и практичне наставе 1
 15. Практична настава са технологијом рада 

НОВО 2016

СЦЕНАРИО ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ -Публикације са сајта ОБРАЗОВНО КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА

ПРИРУЧНИК ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ МЕТОДА АКТИВНОГ УЧЕЊА

ОБРАСЦИ ЗА ГЛОБАЛНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНОВЕ :

ГЛОБАЛНИ ПЛАН КОРИЦЕ

ГЛОБАЛНИ ПЛАН

ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН

Oбрсци за портфолио

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОФЕСОРЕ ШКОЛЕ: ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНОВЕ МОЖЕТЕ СЛАТИ НА МЕИЛ aida.planovi@gmail.com

 ИНТЕРНИ ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ


РАСПОРЕДИ 2015/2016

 РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА СМЕНА A

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА 11.01.2016.

 РАСПОРЕД ДОДАТНОГ И ДОПУНСКОГ РАДА 2015-2016

Распоред коришћења учионица -смена А

Распоред коришћења учионица -смена Б 

Распоред наставе у блоку кувари и кулинрски техничари

Распоред писмених задатака 

Распоред пријема родитеља

Распоред разредних старешинстава

Распоред слободних активности

Распоред звоњења

 Блок настава

Практична настава са технологијом рада -фризери

Распоред часова одељењског стрешине

Распоред дежурстава – смена А

Распоред дежурстава – смена Б

ПИТАЊА


ШКОЛСКА 2014-15.ГОДИНА И РАНИЈЕ