Контакт

ТРГОВИНСКО УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА "ТОЗА ДРАГОВИЋ"
Саве Ковачевића 25, 34000 Крагујевац
ПИБ 100562509; МБ 07151250; ЈРБР 01863
БР.РАЧУНА 840-1071660-19, 840-1071666-98
tozadragovic@mts.rs

ДИРЕКТОР Ивица Миљковић
0606663488 tustd.direktor@gmail.com 
Радно време: 9.00-17.00

ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА
Сузана Милошевић 
0643630180 milosevicsuzana165@gmail.com  
Марко Симић
0653067550 markosim992@gmail.com 
Радно време: 7.15-12.00 или 12.00-16.45

СЕКРЕТАР Јасмина Џопалић 
0653437000 jasminadzopalic@gmail.com 
Радно време: 7.00-14.00

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА Катарина Златић 
0652427000 0346369660 tus.racunovodstvo@gmail.com 
Радно време: 7.00-14.00

ОДЕЉЕЊЕ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА Владан Дедић 
0642789527 vladandedic@yahoo.com 
Радно време: 7.00-14.00

ПЕДАГОГ Марија Башчаревић 
0652127000 makibascarevic@gmail.com  
Радно време: 8.00-14.00 

ПСИХОЛОГ Славица Тодоровић 
0603124513 slavicafedjakg@gmail.com 
Радно време:
Понедељак: 2-7. час (8.50-14.00)
Уторак: 3-7. час (9.35-14)
Среда: 3-4. час (9.55-11.30)
Четвртак: 3-4. час (9.55-11.30)
Петак: 4-6. час (10.45-13.10)

БИБЛИОТЕКАР: Аида Радовић
066013868 aida.radovic@yahoo.com
Радно време: 8.00-14.00

ШКОЛСКИ ИПОЛИЦАЈАЦ Горан Ћирковић
0603507740 goran.cirkovic.cira@gmail.com