Јавне набавке

15.09.2020

Обавештење о закљученим уговорима: – ХТЗ Опрема прва партија

Обавештење о закљученим уговорима: – ХТЗ Опрема друга партија

20.08.2020

Обавештење о закљученом уговору – Услуге мобилне телефоније

20.08.2020

Обавештење о закљученом уговору – Услуге интернета

16.07.2020

Обавештење о закљученом уговору – Осигурање возила

2.07.2020

Обавештење о закљученом уговору – Средства за хигијену

24.06.2020

Одлука о додели уговора – Услуга мобилне телефоније

Одлука о додели уговора – Интернет

13.07.2020

План јавних набавки

14.07.2020

Одлука о додели уговора – услуга осигурања возила

11.05.2020

Обавештење о закљученом уговору – Услуга фиксне телефоније

24.05.2020

Обавештење о закљученом уговору – услуге поправке,одржавања и сродне услуге

22.05.2020

Обавештење о закљученом уговору – Услуга сервисирања рачунара

21.05.2020

Обавештење о закљученом уговору – тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

21.5.2020

Обавештење о закљученом уговору – Штампане књиге

25.5.2020

Обавештење о закљученом уговору – Канцеларијски материјал – прва партија папир, папирна галантерија и други ситан канцеларијски материјал

25.5.2020

Обавештење о закљученом уговору –  Канцеларијски материјал друга партија – обрасци,књиге и остали штампани материјал

15.5.2020

Одлука о додели уговора за набавку горива

15.05.2020

Одлука о додели уговора за набавку књига

11.5.2020

Одлука о додели уговора за набавку тонера

14.5.2020

Одлука о додели уговора за набавку – папир и папирна галантерија Прва партија

5.5.2020

Одлука о додели уговора за пружање услуге фиксне телефоније

18.5.2020

Одлука о додели уговора за сервисирање рачунара

19.5.2020

Одлука о додели уговора за сервисирање штампача и рециклажу тонер


                                  2020


22.11.2019

Обавештење о закљученом уговору – Услуга осигурања имовине

12.11.2019.

Одлука о додели уговора – Осигурање имовине

11.09.2019

Обавештење о закљученим уговорима: Набавка ХТЗ опреме- радна и заштитна одећа-прва партија

Обавештење о закљученим уговорима: Набавка ХТЗ опреме- радна и заштитна одећа-прва партија

06.09.2019

Обавештење о закљученом уговору – Друга партија-школски намештај

06.09.2019

Обавештење о закљученом уговору – Прва партија-канцеларијски намештај

16.08.2019

Обавештење о закљученом уговору – Услуга мобилне телефоније

05.09.2019

Одлука о додели уговора за прву партију – радна и заштитна одећа

05.09.2019

Одлука о додели уговора за другу партију – радна и заштитна обућа


22.08.2019

Одлука о додели уговора за другу партију – школски намештај

22.08.2019

Одлука о додели уговора за прву партију – канцеларијски намештај

22.07.2019

Обавештење о закљученом уговору – Рачунарска и друга опрема

15.07.2019

Обавештење о закљученом уговору – Технички преглед возила

11.07.2019

Одлука о додели уговора – Рачунарска и сродна опрема

09.07.2019

Обавештење о закљученом уговору – Осигурање возил

04.07.2019

Одлука о додели уговора – Осигурање возила

Одлука о додели уговора – Технички преглед возила

24.05.2019

Обавештење о закљученом уговору –Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Обавештење о закљученом уговору – Услуга сервисирања рачунара

Обавештење о закљученом уговору – Књиге за одличне и награђене ученике

Обавештење о закљученом уговору – Гориво 

20.05.2019.

Одлука о додели уговора – Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

15.05.2019

Одлука о додели уговора – Услуга сервисирања рачунара

14.05.2019

Одлука о додели уговора – ГОРИВО

14.05.2019

Одлука о додели уговора – Kњиге за одличне и награђене ученике

13.05.2019

Обавештење о закљученом уговору – Електрична енергија 
Одлука о додели уговора –Канцеларијски материјал –IV партија

10.05.2019

Обавештење о закљученом уговор –услуга – фиксни телефони

07.05.2019

Одлука о додели уговора – Нови тонери

25.01.2019

План јавних набавки за 2019 годину


2019


16.11.2018
Обавјештење о закљученом уговору – радна и заштитна обућа

Обавјештење о склопљеном уговору – канцеларијски намештај

Обавјештење о склопљеном уговору – котао за грејање плина

—————————

Котао за грејање на гас – Одлука о додели уговора

 06.09.2018

Питњнја и одговори – Набавка котла за грејање на гас


31.08.2018.

Позив за подношење понуде котла на гас 1.1.15-2018

Конкурсна документација-набавка котла на гас 1.1.15-2018 _

23.08.2018.

Одлука о додели уговора ХТЗ опрема-радна одећа

01.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору-канцеларијски материјал

Набавка и испорука канцеларијског намештаја по партијама

03.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору -мобилни телефони

27.06.2018.

Oбавештење о закљученом уговору -осигурање возила

Oдлука о додели уговора -мобилна телафонија

15.06.2018.

Одлука о додели уговора- осигурање возила

23.05.2018.

Oбавештење о закљученом оговору -канцеларијски материјал

Oбавештење о закљученом уговору- набавке услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера (1)

21.05.018.

Oбавештење о закљученом уговору-књиге

19.05.018.

Oбавештење о закљученом уговору -Гориво

17.05.2018.

Oдлука о додели уговора  -сервисирање штампача и рециклажа тонера

14.05.2018.

Oдлука о додели уговора књиге за одличне и награђене ученике

Oдлука о додели уговора-средстава за хигијену_001

10.05.2018.

Oдлука о додели уговора -канцеларијски материјал -IV партија.

Oбавештење о закљученом уговори-фиксни телефони

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-elektricna energija

07.05.2018.

Oдлука о додели уговора- нови тонери

03.05.2018.

Oдлука о додели уговора -електрична енергија I партија

27.04.2018.

Oдлука о додели уговора -фиксни телефони

01.02.2018.

Odluka o obustavi postupka

29.01.2018.

Oдлука о додели уговора

Датум 16.01.2018. заводни број 34 oд 16.01.2018

 1. Питања и одговори за котао

Датум 11.01.2018.

Назив: Котао за грејање на гас са уградњом и пуштањем у рад 

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Датум 15.11.2017

Oбавештење о закљученом угпвору осигурања имовине

Датум 07.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora-osiguranje imovineOdluka strana br.2Odluka strana br.3Odluka strana br.4

Датум 27.09.2017.

Обавештење о закљученом уговору – осигурање возила

Обавештење о закљученом уговору -ХТЗ опрема одећа

Обавештење о закљученом уговору -ХТЗ опрема -обућа

Обавештење о закљученом уговору -рачунарска опрема

Датум 14.09.2017.

Одлука о додели уговора

Датум 05.09.2017.

2. Oдлука о додели – II партија

Oдлука о додели уговора – друга партија -набавка ХТЗ опреме

Датум 30.08.2017.

Уговор – Прва партија

Датум 23.08.2017.

2. Oдлука о додели уговора – I партија- набавка ХТЗ опреме

Oдлука о додели уговора -прва партија – набавка ХТЗ опреме

Датум 16.06.2017.

2. Одлука-додела

Датум 09.06.2017.

Oбавештење о закљученом  уговору – књиге за одличне и награђене ученике

Датум 30.05.2017

Обавештење о закљученом уговору-електрична енергија

OОбавештење о закљученом уговору -сервисирање штампача и рециклажа тонера

Датум 26.05.2017

Oбавештење о закљученом уговору-средства за хигијену

Oбавештење о закљученом уговору -канцеларијски материјал

Датум 23.05.2017

Oбавештење о закљученом уговору – гориво

Oбавештење о закљученом уговору-фиксни телефони

Датум 22.05.2017.

Oдлука-додела књига за награђене и одличне ученике

Датум 17.05.2017.

Одлука о додели средстава за хигијену

Датум 16.05.2017.

Oбавештење о закљученом уговору-нови тонери

Датум 15.05.2017.

Oдлука додела услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Oдлука додела – канцеларијски материјал IV партија2.

Oдлука додела сервисирање рачунара

Датум 12.05.2017.

Одлука додела гориво.

Датум 10.05.2017.

Одлука -додела-нови тонери

Датум 03.05.2017.

Одлука о додели уговора за прву партију за електричну енергију

Одлука о додели уговора за услугу телефона-фиксни

Датум 09.03.2017.

Позив за подношење понуде за израду Школског извештаја

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. Г0ДИНУ

Датум 01.02.2017.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017 ГОДИНУ

Датум 09.06.2016.

обавештење о закљученом уговору са издавачким предузећем Клуб културе

Датум 01.06.2016.

 1. обавештење о закљученом уговору са епохом
 2. обавештење о закљученом уговору са СГМ прва партија
 3. обавештење о закљученом уговору са СГМ трећа партија
 4. обавештење о закљученом уговору са СЗР Копи сервис
 5. обавештење о закљученом уговору са БИГЗ-ом

Датум 26.05.2016.обавештење о закљученом уговору за средства за хигијену

Датум 18.05.2016.

Одлука о набавци средстава за хигијену

Датум 18.04.2016.

 1. Oдлука -додела I партија
 2. Oдлука-долдела II партија
 3. Oдлука-додела III партија
 4. Oдлука-додела IV партија
 5. Oдлука-додела V партија

Датум 14.04.2016.

Одлука о додели уговора о снабдевању електричном енергијом

Датум 29.03.2016.

Oдлука о додели уговора за јн столарија друга фаза

Датум 21.03.2016.

Одговор: питање бр.2

Датум :03.03.2016.

Одговор: одговор на постављено питање за лиценцу

Датум :24.02.2016.

Предмет поступка  јавне набавке : Замена фасадне столатије на објекту школе у Трговинско угоститељској школи “ Тоза Драговић “ у  Крагујевцу.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација за фасадну столарију

Датум :22.02.2016.

Позив за подношење понуда за набавку столарије

Датум : 08.11.2015.

Одлука о додели уговора у јавној набавци-Школски намештај

Предмет поступка  јавне набавке : Набавка школског намештаја у Трговинско угоститељској школи “ Тоза Драговић “ у  Крагујевцу.

Датум : 29.10.2015.

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Предмет поступка  јавне набавке : Набавка школског намештаја у Трговинско угоститељској школи “ Тоза Драговић “ у  Крагујевцу.

Датум : 26.10.2015.

 Конкурсна документација – Јавна набавка школског намештаја за 2015.год

Позив за подношење понуда за намештај

Предмет поступка  јавне набавке :

Обавештење о закљученом уговору о замени столарије

Предмет поступка  јавне набавке :Извођење радова на замени фасадне столарије на школском објекту Трговинско угоститељска школа “ Тоза Драговић “ у  Крагујевцу.

Dopuna konkursne dokumentacije

Датум објаве: 27.07.2015.

Позив за подношење понуде – замена столарије на школском објекту 

Конкурсна документација- замена столарије на школском објекту

Датум измене: 31.07.2015.

izmena konkursne dokumentacije

pitanja i odgovori

Предмет поступка  јавне набавке : набавка  добара –  електрична  енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Датум објаве: 07.04.2015.

konkursna dokuk. za elek.ener.

 ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2015

Предмет поступка  јавне набавке : набавка  добара –  електрична  енергија

Датум објаве: 19.02.2014.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијаPitanja i odgovori -nabavka kotla za grejanje na gas